O nas

Koło Łowieckie „BÓR” Stryszów powstało w 1954 roku z inicjatywy myśliwych. Początkowo koło nosiło nazwę „Jarząbek” jednak w późniejszym czasie przemianowano na Koło łowieckie „BÓR” w Stryszowie. Początkowo Koło liczyło 18 członków i dzierżawiło obwód o powierzchni 9000 ha, do którego należały wsie: Skawinki, Leśnica, Budzów, Marcówka, Zembrzyce, Dąbrówka. W tym okresie Koło nasze podlegało pod Zarząd Wojewódzki PZŁ w Krakowie i kontrolowane było przez Powiatową Radę Łowiecką w Wadowicach, której przedstawicielami byli Koledzy Mleczko i Randak. Pierwszym prezesem Koła Łowieckiego został wybrany kol. Graczyk, sekretarzem kol. Wojciech Odrowąż, skarbnikiem kol. Alojzy Tłok. W roku 1975 z chwilą rozwiązania powiatów nasze Koło przeszło do nowego powstałego województwa bielskiego i w ten sposób Obwód naszego koła zmniejszył się o kilka tysięcy ha. Odeszły wioski: Zachełmna, Budzów, Zembrzyce, Marcówka. W roku 1970 zweryfikowano granice obwodu na terenie Dąbrówki gdzie rzeka Skawa została granicą obwodu z chwilą likwidacji toru kolejowego relacji Skawce – Wadowice.

Koło Łowieckie ”Bór” w Stryszowie może poszczycić się domkiem myśliwskim usytuowanym w pobliżu Lasu Dąbrowskiego. Służy on, jako wspaniałe miejsce do odpoczynku po zakończonym polowaniu zbiorowym i indywidualnym. 3 Listopada w dniu św.Huberta naszego patrona, koło urządza uroczyste polowanie. Polowanie poprzedzone jest mszą świętą odprawianej w intencji przyrody zwierzyny i myśliwych. Następnie odbywają się tradycyjne łowy zakończone uhonorowaniem jednego z myśliwych tytułem ”Króla polowania”. Równie uroczyście nasze koło obchodzi polowanie wigilijne połączone z łamaniem opłatkiem oraz wspólnym śpiewaniem kolęd, co bardzo łączy myśliwych naszego koła i tworzy niepowtarzalny nastrój. Na koniec warto podziękować wszystkim kolegom, myśliwym naszego koła. W naszej pamięci mamy również tych myśliwych, którzy przeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Dziękujemy wszystkim za ogrom pracy hodowlanej ochronnej i organizacyjnej na rzecz Koła Łowieckiego ”Bór” w Stryszowie. 

Zarząd Koła: Prezes: Józef Miska                       

                    Łowczy: Krzysztof Bąk.           

                    Sekretarz: Artur Adamczyk.

                    Skarbnik: Augustyn Mirocha.

                    Gospodarz Koła: Maciej Węgrzyniak.

Komisja Rewizyjna:  Maciej Koźbia, Jacek Sośniak, Andrzej Kozubek.

Delegat na OZD: Maciej Koźbiał.

 Koło Łowieckie „BÓR” Stryszów, może się poszczycić wieloma atutami swojego łowiska,nasz teren pokrywają łany pól i lasów gdzie mogą bytować wszelakie gatunki zwierzyny. Nowo otwarty zbiornik wodny, zapewnia świetne warunki dla dużej ilości ptactwa wodnego, rozległe Bory są domem dla zwierzyny grubej, łąki zaś ostoją dla pióra i zwierzyny drobnej. Koło Łowieckie jest także w posiadaniu domku myśliwskiego , który to stoi nie opodal drogi  łączącej miejscowości Stryszów z Marcówką która to biednie między lasami góry Chełm (spaleniska / czarne bagna) a lasem Dąbrowskim. W naszym domku dochodzi do częstych koleżeńskich spotkań, również obraduje Zarząd Koła gdzie podejmują ważne decyzje Łowieckie. Kolejnym skarbem koła jest obecność Kaplicy Krakowskiego Caritas w miejscowości Zakrzów, to ostoja duchowa wszystkich myśliwych.  Budowla ta  jest usytuowana u szczytu góry Chełm, gdzie co rocznie jest tam odprawiana bardzo uroczysta Msza św. Z okazji święta myśliwych, św. Huberta. W roku 2015. została ufundowana przez kol. Krystiana Porębskiego oraz kol. Stanisława Mirochę płaskorzeźba z Wizerunkiem Świętego Huberta,  montażu wieńca i zawieszenia w kaplicy dokonał kol. Mieczysław Kurowski. Ofiarowana płaskorzeźba z Wizerunkiem Świętego.  Została złożona przez Zarząd Koła Łowieckiego Bór Stryszów w dniu 07.11. 2015 r. w czasie Mszy św. o godz.7.  jako dar, bo przecież owa kaplica miała pierwotnie być pod wezwaniem naszego Świętego. Zarząd Koła Łowieckiego Bór Stryszów wraz z wszystkimi kolegami myśliwymi zapragną aby kult św. Huberta był wiecznie żywy a Jego podobizna przypominała o jego historii życia. Ksiądz który celebrował Mszę Świętą, i poświęcił rzeźbę  zapewnił nas ze to miejsce po prawej stronie ołtarza zostało  już zarezerwowane dla św. Huberta na wieki wieków.  Darz Bór.